Welkom bij de Ark Kids website

Welkom bij de website van Baptistegemeente de ark

Voor kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool.

Het programma is gericht op overdracht van kennis. De kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en verwerken het gehoorde  d.m.v. werkjes of spel.
De kinderen starten samen met de ouders in de kerkzaal.  Na ongeveer 2 liederen gaan ze naar de ruimte van ArkKids Geel. We beginnen met een speel-spelletjes- inloop om op een ontspannen manier elkaar en de leiding te leren kennen. Soms is er geen ArkKids. De kinderen mogen dan bij hun ouders/verzorgers in de dienst zitten.

Bekijk de agenda het menu om te zien wanneer er ArkKids is.