Welkom bij de Ark Kids website

Welkom bij de website van Baptistegemeente de ark

Voor kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool.

Het onderwijs programma is handelings- en ervaringsgericht. Op deze wijze kunnen de kinderen God leren kennen en een keuze maken om God te volgen en met Hem te leven.
De kinderen starten samen met de ouders in de zaal.  Na ongeveer 2 liederen gaan ze naar de ruimte van ArkKids Groen. Soms is er geen ArkKids. De kinderen mogen dan bij hun ouders/verzorgers in de dienst zitten.