Ark kids Geel

Ark kids Geel

Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 van de basisschool

Het programma is gericht op overdracht van kennis. De kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en verwerken het gehoorde  d.m.v. werkjes of spel. 


De kinderen starten samen met de ouders in de kerkzaal.  Na ongeveer 2 liederen gaan ze naar de ruimte van ArkKids Geel. 
We beginnen met een speel-spelletjes- inloop om op een ontspannen manier elkaar en de leiding te leren kennen. 

Soms is er geen ArkKids. De kinderen mogen dan bij hun ouders/verzorgers in de dienst zitten.