Taak omschrijving Kinderwerkers Arkkids

 

Vanuit Arkkids hebben wij deze taakomschrijving gemaakt om twee redenen.

 1. Wij denken dat het goed is om te weten waar je aan begint wanneer jij je aanmeldt om te helpen binnen Arkkids.

 2. Binnen Arkkids is er een visie ontwikkeld en die moet ook terug te zien zijn in het kinderwerk en daarom is het belangrijk om te weten wat wij van elkaar verwachten.


De visie binnen het kinderwerk hebben wij als volgt omschreven:

(omschrijving visie)


Wat heeft Arkkids jou te bieden?

 • Jij mag jouw gaven en talenten inzetten om kinderen over Jezus te leren

 • Een goed programma dat jij als handvat kan gebruiken in het voorbereiden van de lessen

 • Je maakt altijd deel uit van een duo waardoor je het niet alleen hoeft te doen

 • Een taakgroep leider om jou/jullie te helpen en te ondersteunen

 

Voorwaarde om leiding te geven bij de Arkkids

 • Je kent de Here Jezus persoonlijk als jouw redder en verlosser

 • Je hebt liefde voor kinderen en wil je inzetten om deze te vertellen over Jezus

 • Je onderschrijft de visie die er is voor het kinderwerk

 • Je bent vriend van de gemeente en bezoekt de gemeente regelmatig,dat men wel vriend moet zijn en de gemeente regelmatig bezoekt; je hebt immers een voorbeeldfunctie.

 

Wat verwachten wij van jou als Arkkids leider

 • Je kent de kinderen van je groep zo snel mogelijk bij naam 

 • Je bereidt de lessen samen met de andere leider goed voor

 • Er is om de maand een vergadering (indien nodig maandelijks) en hierbij ben je aanwezig

 • Je zet je, bij voorkeur, 1 keer per 4 weken in op een zondag bij Ark-Kids, bij 1 of bij beide diensten op deze zondag.